BYGNINGSKULTURENS HUS,  BORGERGADE 111,  1300 KØBENHAVN K    /   +45 2165 6790   /   MAIL@JENSV.DK

DET GODE KONKURRENCEPROGRAM

Tegnestuen har de senere år udviklet et særligt speciale i udarbejdelse af konkurrence­programmer. Udarbejdelsen sker i samarbejde med en lang række udskrivere og med blandt andre Arkitektkonkurrencerdk, Arkitekt­foreningen, By & Havn, Realdania og Rambøll.

 

Jens V. Nielsen har forfattet og/eller tilrettelagt mere end 100 konkurrence­programmer eller dommerbetænkninger. Jens V. Nielsen er således i dag en af landets mest erfarne med hensyn til den særlige faglige disciplin: udarbejdelse af velfungerende og præcise konkurrence­programmer.

 

 

TEGNESTUEN JENS V. NIELSEN

Tegnestuen Jens V. Nielsen er etableret i 1994. Tegnestuen har indehaver Jens V. Nielsen som kerne, og fungerer derudover med en række tilknyttede samarbejdspartnere. Jens V. Nielsen er uddannet byplanarkitekt, og har en baggrund som projektleder i en række by- og formidlingsprojekter.

GRAFISK REDAKTION

Tegnestuen Jens V. Nielsen arbejder med kommunikation om byer, planer,

arkitektur og byggeri. Tegnestuen arbejder i krydsfeltet mellem det faglige indhold og den grafiske formidling – den typiske opgave kalder vi grafisk redaktion. Opgaverne omfatter blandt andet faglige publikationer, arkitekturbøger, foldere, konkurrenceprogrammer, udstillinger samt fotos af byer, bygninger og byliv.

 

BY, PLAN, ARKITEKTUR, BYGGERI

Tegnestuen løser opgaver for mange forskellige interessenter inden for planlægning, arkitektur og byggeri: ministerier, fonde, kommuner, tegnestuer, arkitekturforlag, arkitekt­skoler, byggeskadefonde, boligselskaber, mv.

 

650 PUBLIKATIONER

Jens V. Nielsen har siden tegnestuens etablering haft ansvar for udarbejdelse af mere end 650 faglige bøger eller publikationer. Jens V. Nielsen er desuden selvstændig forfatter til flere bøger og publikationer om fornyelsen af vore byer.

 

EKSEMPLER PÅ ARBEJDER

LEVANTKAJ KØBENHAVN

KONKURRENCEPROGRAM

JENSV / GRAFISK REDAKTION / FOTO

DEN BLÅ KANT, SVENDBORG HAVN

KONKURRENCEPROGRAM

JENSV / FORFATTER / FOTO / GRAFIK

JERNSTØBERIET, RIBE

KONKURRENCEPROGRAM

JENSV / FORFATTER / FOTO / GRAFIK

PAVILLON, RINGSTED

KONKURRENCEPROGRAM

JENSV / FORFATTER / FOTO / GRAFIK

BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER

SEKS DANSKE SLOTTE

JENSV / GRAFISK REDAKTION / FOTO

HOW TO DESIGN HUMANE CITIES

ARKITEKTURBOG

JENSV / GRAFISK REDAKTION / FOTO

BYGGESKADEFONDENS GUIDE

TIL KVALITET I BOLIGBYGGERIET

JENSV / FORFATTER / FOTO / GRAFIK

THE DETAIL IS DEAD

– LONG LIVE THE DETAIL

JENSV / GRAFISK REDAKTION / FOTO

FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA

KONKURRENCEPROGRAM

JENSV / FORFATTER / FOTO / GRAFIK

ILULISSAT ISFJORDSCENTER

KONKURRENCEPROGRAM

JENSV / FORFATTER / FOTO / GRAFIK

CHRISTIANSHOLM, KØBENHAVN

KONKURRENCEPROGRAM

JENSV / FOTO / GRAFIK

NYBORG SLOT

KONKURRENCEPROGRAM

JENSV / FORFATTER / FOTO / GRAFIK

BYFORNYELSESATLAS

BOG OM BYFORNYELSEN I DANMARK

JENSV / FORFATTER / FOTO / GRAFIK

66 NYERE BYRUM

I DANMARK OG EUROPA

JENSV / FORFATTER / FOTO / GRAFIK

KLIMA OG ARKITEKTUR

ARKITEKTURBOG

JENSV / GRAFISK REDAKTION / FOTO

GENBYGGE STUDIER

KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE

JENSV / FOTO / GRAFIK

TAK FOR SAMARBEJDET TIL BLANDT ANDRE

Arkitektforeningen

Arkitektkonkurrencerdk

Arkitekternes Efteruddannelse

Arkitours

Arkos Arkitekter

Blad & Thygesen Arkitekter

Bogværket

Bolius

BvB

By & Havn

By- og Boligministeriet

Byfornyelseslinien

Byggeskadefonden

Carl Bro

Carlsberg Ejendomme

Center for Bolig og Velfærd

Center for Plantefiberteknologi

CINARK – Center for Industriel Arkitektur

Copenhagen X

COWI

Dansk Bygningsarv

DOM Publishers

DTU

EC Bygningssyn

 

Esbjerg Kommune

European Association for Architectural Education

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Forlaget Tegl

Fredericia Kommune

Frederiksberg Kommune

Glostrup Hospital

Green Globe International

Grundejernes Investeringsfond

Helsingør Kommune

Herlev Hospital

KAB

Kunstakademiets Arkitektskole

Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag

Københavns Kommune

Lokale og Anlægsfonden

Nakskov Kommune

Miljøministeriet, Landsplanafdelingen

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Naturstyrelsen

NCC Ejerboliger

Plan09

Planmiljø

Pålsson Arkitekter

Pålsson Urbanism

Rambøll Danmark

Realdania

Realkredit Danmark

Region Hovedstaden

Region Syddanmark

Rigshospitalet

Ringsted Kommune

Rubow Arkitekter

Rødovre Kommune

SBS Byfornyelse

Skive Kommune

Steno Diabetes Center Copenhagen

Slots- og Kulturstyrelsen

Socialministeriet

Solar City Copenhagen

Svend Allan Jensens Tegnestue

Svendborg Kommune

Statens Kunstfond

Teknologisk Institut

Vejdirektoratet

Velfærdsministeriet

Aalborg Kommune

TEGNESTUEN JENS V. NIELSEN

KØBENHAVN

Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K

 

HELLEBÆK

Sjølundsparken 17, 3150 Hellebæk

 

MAIL

mail@jensv.dk

 

TELEFON

+45 2165 6790